Direktīva: Šogad stāsies spēkā izmaiņas likumdošanā

Raksta attēls - Direktīva: Šogad stāsies spēkā izmaiņas likumdošanā www.pixabay.com

30.05.2016 / Parmuziku.lv

Šobrīd norit aktīvs darbs pie Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/26/ES (2014. gada 26. februāris) par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiesību lietošanai tiešsaistē daudz teritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū ieviešanu Latvijā.

Direktīvas ieviešana paredz izmaiņas normatīvajos aktos, kā arī paredz izmaiņas kolektīvo pārvaldījuma organizāciju darbībā un institucionālo izmaiņu jomā.

Direktīvas ieviešanas mērķi ir nepieciešamība uzlabot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību, tajā skaitā tiesību subjektu brīvību izvēlēties mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Paredzot vienlīdzīgu attieksmi pret visu kategoriju tiesību subjektiem. Kā arī noteikt prasības, kas piemērojamas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, lai nodrošinātu augstus vadības, finansiālās pārvaldības, pārredzamības un ziņošanas standartus.

Neatkarīgi no tā tiek saglabāts obligātais kolektīvais pārvaldījums attiecībā uz likumā noteiktajām autortiesību un blakustiesību subjektu mantiskajām tiesībām.

LaIPA pamatojoties uz jau iepriekš saņemtajām Kultūras ministrijas atļaujām, turpinās iesākto darbu kolektīvā pārvaldījuma jomā.

LR Kultūras ministrijā kopš 2015. gada vasaras katru nedēļu tiek rīkotas darba grupas sanāksmes, LaIPA ir darba grupas dalībnieks. Diskusiju rezultātā, kā arī, ņemot vērā citu valstu praksi, LR Kultūras ministrijas vadītā darba grupa ir nonākusi pie secinājuma, ka jāizstrādā jauns likumprojekts – “Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums”, kā arī jāveic izmaiņas un papildinājumi esošajā Autortiesību likuma redakcijā.

“Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums” drīzumā nonāks izskatīšanai Saeimā. Pēc Direktīvas ieviešanas praksē sekos arī sešu mēnešu pārejas periods, kad tiks nodrošināts intensīvs darbs arī biedrībā LaIPA. Tas nozīmēs izmaiņas institucionālajā struktūrā. Biedrības LaIPA lielākā lēmējinstitūcija joprojām būs biedru Kopsapulce, tiks saglabāta arī valde, bet pēc Direktīvas ieviešanas Latvijas likumdošanā, būs jāievieš Padome.

Lasīt vairāk

Sociālo, kultūras un izglītības pakalpojumu sniegšana

Direktīva arī nosaka, ka tiesību subjektiem jābūt iespējai bez diskriminācijas piekļūt sociālajiem, kultūras un izglītības pakalpojumiem. Dalībvalstis var ierobežot vai noteikt nesadalāmo summu atļautos izlietojumus - nodrošinot, ka šādas summas tiek izlietotas sociālo, kultūras un izglītības pasākumu finansēšanai par labu tiesību subjektiem.

2015. gada 30. marta LaIPA biedru Kopsapulcē tika apstiprināts biedrības LaIPA „Izglītības un kultūras atbalsta” fonds. Fonda līdzekļus veido nepieprasīto un nenoskaidroto atlīdzību summas, kas iekasētas no darbu un blakustiesību objektu izmantotājiem, 10 (%) apmērā no atlīdzības summas.

Fonda mērķi:

  1. Izglītot izpildītājus un producentus, darbu izmantotājus un sabiedrību kopumā autortiesību un blakustiesību jautājumos;
  2. Veicināt sabiedrības izpratni par autortiesībām un blakustiesībām;
  3. Nodrošināt, uzlabot un uzturēt tehnisko nodrošinājumu, kas nepieciešams izpildītāju un producentu atlīdzības aprēķināšanai, sadalīšanai un ar to saistīto datu apkopošanai.

Biedru Kopsapulces kompetencē ir izstrādāt un apstiprināt vispārīgos noteikumus par „Izglītības un kultūras atbalsta” fonda līdzekļu izmantošanu.

Lasīt vairāk

ParMuziku.lv

ParMuziku.lv ir online mūzikas žurnāls, kurā iespējams izlasīt svarīgāko par mūziku Latvijā un pasaulē. Šeit vari atrast ne tikai aktuālās ziņas, ekspertu viedokļus, albumu, DVD un koncertu apskatus, bet arī informāciju par mūzikas biznesa ikdienā neredzamo pusi – autoru un izpildītāju blakustiesībām, ierakstu izpildījumu publiskajā telpā, kā arī mūzikas industriju kopumā.

Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu izpildītāji un fonogrammu producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību par savu fonogrammu izmantošanu Latvijā un ārvalstīs. Vairāk

Sazinies ar mums!