Tiesvedība: Panākts izlīgums ar kabeļoperatoru SIA “Livas KTV”

Raksta attēls - Tiesvedība: Panākts izlīgums ar kabeļoperatoru SIA “Livas KTV” Foto: www.pixabay.com

30.05.2016 / Parmuziku.lv

Praksē, kad runa ir par fonogrammu lietotāju pienākumu ievērot tiesību īpašnieku mantiskās tiesības, ne vienmēr sadarbības līgumu par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem izdodas noslēgt savstarpēju pārrunu ceļā.

Ņemot vērā apstākli, ka pārrunas par līguma noslēgšanu ir ieilgušas un vienošanās nav panāktas, turpinās tiesvedības process ar kabeļoperatoriem, kā arī šogad uzsākta tiesvedība ar viesnīcu tīklu, kur vienošanās savstarpēju pārrunu ceļā nav panākta kopš 2011. gada.

Fonogrammu retranslēšana

Prasība par zaudējumu piedziņu un aizliegumu retranslēt fonogrammas vēl joprojām ir spēkā pret kabeļoperatoriem SIA “EDAN” un SIA “Scintilla”.

Dobeles rajona tiesa 2015. gada 12. marta spriedumu Civillietā, LaIPA prasību apmierināja daļēji, piedzenot no kabeļoperatora SIA “EDAN” zaudējumus par laika periodu no 2009. gada 10. septembra līdz 2015. gada 26. februārim, kā arī ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. Pārējā daļā LaIPA prasība tika noraidīta.

Abas puses iesniedza apelācijas sūdzību par Dobeles rajona tiesas spriedumu. 2015. gada 30. novembrī Zemgales apgabaltiesas Civillietu kolēģija kā apelācijas instances tiesa ar savu spriedumu apmierināja LaIPA prasību daļēji, piedzenot zaudējumus, bet, noraidot prasību daļā, par aizliegumu retranslēt fonogrammas.

SIA “EDAN” par Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedumu ir iesniedzis kasācijas sūdzību. Prognozējams, ka kasācijas instances spriedums varētu būt tuvākā gada vai divu gadu laikā, ņemot vērā LR Augstākās tiesas Senāta noslogojumu.

Savukārt Limbažu rajona tiesa ar 2015. gada 23. janvāra spriedumu Civillietā LaIPA prasību apmierināja daļēji, piedzenot no SIA “Scintilla” par labu LaIPA kompensāciju un zaudējumus par laika periodu no 2005. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 4. decembrim, kā arī ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. Prasība par aizliegumu retranslēt fonogrammas tika noraidīta.

Arī šajā tiesvedībā abas puses iesniedza apelācijas sūdzību un 2015. gada 8. jūnijā Vidzemes apgabaltiesas Civillietu kolēģija ar savu spriedumu LaIPA prasību apmierināja daļēji, piedzenot zaudējumus un kompensāciju. SIA “Scintilla” iesniedzis kasācijas sūdzību, spriedums, līdzīgi kā SIA “EDAN” gadījumā, varētu būt tuvākā gada vai divu gadu laikā.

Tiesvedība ar kabeļoperatoru SIA “Livas KTV” izbeigta, jo 2015. gada 29. decembrī tika panākts izlīgums, ko apstiprināja Rīgas apgabaltiesa. Noslēgts līgums par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem.

Publiskais izpildījums

2016. gada 2. martā LaIPA ar prasību par zaudējumu piedziņu un aizliegumu publiski izmantot fonogrammas vērsusies pret SIA “Sigtur”, kas ir četru viesnīcu īpašnieks un nav noslēdzis līgumu ar LaIPA par maksājamo atlīdzību fonogrammu izmantošanai viesnīcu restorānos un viesu istabās.

Ar Rīgas rajona tiesas tiesneses V. Grebežnieces 2016. gada 8. marta lēmumu LaIPA prasība ir uzskatīta par neiesniegtu un atgriezta atpakaļ iesniedzējam.

2016. gada 18. martā LaIPA iesniedza blakus sūdzību Rīgas apgabaltiesā par Rīgas rajona tiesas lēmumu. Prasības pieteikums ir pieņemts izskatīšanai.

ParMuziku.lv

ParMuziku.lv ir online mūzikas žurnāls, kurā iespējams izlasīt svarīgāko par mūziku Latvijā un pasaulē. Šeit vari atrast ne tikai aktuālās ziņas, ekspertu viedokļus, albumu, DVD un koncertu apskatus, bet arī informāciju par mūzikas biznesa ikdienā neredzamo pusi – autoru un izpildītāju blakustiesībām, ierakstu izpildījumu publiskajā telpā, kā arī mūzikas industriju kopumā.

Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu izpildītāji un fonogrammu producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību par savu fonogrammu izmantošanu Latvijā un ārvalstīs. Vairāk

Sazinies ar mums!