Kā savā starpā atšķiras LaIPA un AKKA/LAA?

Raksta attēls - Kā savā starpā atšķiras LaIPA  un AKKA/LAA? Foto: pexels.com

01.07.2020 / Aiga Leitholde

Mūzikas radītājiem un izpildītājiem nepieciešamas būs abas organizācijas. Lai gan mērķis abām ir viens, taču biedrību darbības joma ir atšķirīga.

Divas biedrības

Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība jeb saīsināti AKKA/LAA ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kas apvieno pašmāju un ārvalstu autorus, lai nodrošinātu viņu mantisko tiesību administrēšanu .

Biedrība Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība jeb saīsināti LaIPA nodrošina pašmāju un ārvalstu izpildītāju un fonogrammu producentu mantisko tiesību administrēšanu.

Situācija un iesaistītās personas

Tiek sarakstīta dziesma (juridiskā terminoloģijā – darbs). Mūziku sarakstīja viens draugs, vārdus otrs draugs. Un mums jau ir divi autori. Dziesma ir pierakstīta uz nošu lapas, un šo darbu aizsargā autortiesības.

Darbi tiek radīti, lai tos izplatītu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Bet to ne vienmēr dara paši autori, tiem nepieciešami starpnieki, kuru profesionālās spējas padara autoru radīto plaši pieejamu publikai.

Lai dziesmu ierakstītu, tiek pieaicināti mūziķi. Katrs no tiem izpilda savu instrumentu, ir arī vokāliste, kas ar savu talantu un spējām rada unikālu skanējumu. Dziesmas ( juridiskā terminoloģijā – fonogrammas) ieraksta tapšanā piedalās arī studijas producents. Uz dziesmas ierakstā iesaistītajiem cilvēkiem attiecas juridiskais termins izpildītāji

Dziesmas ierakstīšanā (fonogrammas fiksācijā) bez izpildītājiem nozīmīga loma ir fonogrammas producentiem. Saskaņā ar Autortiesību likumu par fonogrammu producentu ir atzīstamas fiziskas vai juridiskas personas, kuras uzņemas iniciatīvu un ir atbildīgas par izpildījuma skaņu, citu skaņu vai skaņu atveidojuma pirmās fiksācijas veikšanu.

Lai persona būtu atzīstama par fonogrammas producentu, nepietiek tikai ar ideju, ir jābūt iniciatīvai veikt fonogrammas fiksāciju un jāīsteno reālas darbības šī mērķa sasniegšanai:

  • Jāizvēlas mūzika un izpildītāji, kuri piedalīsies dziesmas ierakstā;
  • Jāslēdz līgumi, ar izpildītājiem un arī sponsoriem un kredītiestādēm;
  • Jānodrošina skaņu ierakstu studija vai tās noma;
  • Jānolīgst skaņu ierakstu studijas personāls un jānodrošina nepieciešamā tehniskā aparatūra;

Parasti iniciatīvu uzņemas un atbildīga par fonogrammas fiksācijas pabeigšanu ir viena un tā pati persona. Gadījumos, ja iesaistītas vairākas personas un katra veic daļu no iepriekš minētajām būtiskajām darbībām, tad personas ir atzīstamas par līdzproducentiem.

Atšķirības

LaIPA ir apvienojušies izpildītāji un fonogrammu producenti, turpretim AKKA/LAA pārstāv ne vien muzikālo darbu, bet arī audiovizuālo, literāro, vizuālās mākslas darbu un citus autorus.

Kas attiecās uz muzikālajiem darbiem, tad abas biedrības kā AKKA/LAA, tā arī LaIPA administrē mantiskās tiesības saņemt atlīdzību par fonogrammu atskaņošanu publiskās vietās,  raidīšanu radio un TV, retranslāciju pa kabeļiem un citos fonogrammu izmantošanas veidos. Akka/Laa administrē dzīvā izpildījuma koncertus, LaIPA to nedara.

AKKA/LAA izmaksā atlīdzību muzikālā darba autoriem, bet LaIPA – muzikālā darba izpildītājiem un fonogrammu producentiem. Muzikālā darba autors var būt arī izpildītājs vai fonogrammas producents, šādā gadījumā saņemot divkāršu atlīdzību.

Autora personīgās un mantiskās tiesības

Autortiesību likumā atsevišķi tiek izdalītas autora personīgās un mantiskās tiesības.

Personīgās tiesības autora dzīves laikā nevar pāriet citu personu īpašumā. Tās paredz, ka autors tiek atzīts par konkrētā darba radītāju. Tikai viņam ir tiesības izziņot darba publicēšanu un darba atsaukšanu. Tiesības pastāvēt uz darba neaizskaramību – akceptēt vai noraidīt citas puses piedāvātās izmaiņas

Autora mantiskās tiesības dod autoram ekskluzīvās tiesības savu darbu publiskot, publicēt, publiski izplatīt, raidīt un citos veidos padarīt pieejamu sabiedrībai. Tāpat autors var iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt darba oriģinālu vai kopijas.

Izpildītāja ekskluzīvās tiesības

Autortiesību likums aizsargā arī izpildītājus, dodot ekskluzīvas tiesības tikt atzītam par darba izpildītāju, kā arī iebilst pret jebkādu viņa izpildījuma pārveidošanu, kas var kaitēt izpildītāja reputācijai.

Attiecībā uz savu izpildīto fonogrammu, izpildītājam ir tiesības to publiskot, nomāt, īrēt un publiski patapināt, kā arī reproducēt. Izpildītājs var iznomāt savu izpildījumu, taču joprojām izpildītājam par to ir jāsaņem atlīdzība.

Ja fonogrammas radīšanā ir iesaistīti vairāki izpildītāji, tad lēmumu par fonogrammas iznomāšanu jāpieņem kopīgi. Izpildītājs drīkst nodot savas tiesības producentam fiksēt viņa izpildījumu par vienreizēju atlīdzību. Taču šādos gadījumos izpildītājam ir tiesības saņemt papildus atlīdzību 20 procentu apmērā no ienākumiem, kurus producents ir guvis fonogrammu publiskojot, reproducējot, izplatot.

Fonogrammu producenta tiesības

Fonogrammu producenta tiesības ir saistītas ar fonogrammas publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, nomāšanu un izīrēšanu. Fonogrammas producents autoratlīdzību dala vienlīdzīgās daļās ar fonogrammas izpildītāju, ja vien blakustiesību līgumā nav paredzēti citi nosacījumi. Blakustiesību atlīdzība tiek sadalīta, ņemot vērā datus par fonogrammu izmantojumu, un iesaistīto izpildītāju un fonogrammu producentu darba apjomu.

Noderīgi!

ISRC kods (Internacionālais Standarts Ierakstu kods) paredzēts katras fonogrammas identifikācijai. Tas satur informāciju par skaņu nesēja formātu un fonogrammas tiesību turētājiem, šādi ļaujot precīzi veikt fonogrammu izmantojuma uzskaitījumu.

Skaidrotāja, starpnieka un izglītotāja uzdevumus Latvijā veic Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports. Biedrības mērķi ir veicināt mūzikas industrijas attīstību Latvijā un Latvijā producētās mūzikas eksportu, veicināt un atbalstīt konkurētspējīgu mūzikas ierakstu radīšanu un palielināt Latvijas mūzikas izmantošanas apjomu. Latvijas Mūzikas eksports pārstāv Latvijas mūzikas industriju mūzikas industrijas konferencēs un izstādēs, kā arī organizē izglītojošus seminārus un sniedz konsultācijas, tostarp arī tiesību jautājumos.

ParMuziku.lv

ParMuziku.lv ir online mūzikas žurnāls, kurā iespējams izlasīt svarīgāko par mūziku Latvijā un pasaulē. Šeit vari atrast ne tikai aktuālās ziņas, ekspertu viedokļus, albumu, DVD un koncertu apskatus, bet arī informāciju par mūzikas biznesa ikdienā neredzamo pusi – autoru un izpildītāju blakustiesībām, ierakstu izpildījumu publiskajā telpā, kā arī mūzikas industriju kopumā.

Par LaIPA

Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, kur apvienojušies pašmāju un ārvalstu izpildītāji un fonogrammu producenti, lai iestātos par savām tiesībām un saņemtu taisnīgu atlīdzību par savu fonogrammu izmantošanu Latvijā un ārvalstīs. Vairāk

Sazinies ar mums!